Gyakran Ismételt Kérdések

 • A füstriasztók esetében mi az érzékelési spektrum, melyek az általuk érzékelhető min/max részecskeméretek
  (pl. 0,01 um – 10 um?)
  A különféle tüzekből jellemzően más és más részecskeméretek keletkeznek, 0.005um-től 10um-ig terjedően. Készülékeink az optikai szórás elvén működnek, melynek során a részecskék kölcsönhatásba kerülnek a fény normál útvonalával, és ehelyett egy vevőegységhez irányítják azokat. Ez – a készüléknek a kisebb részecskéket termelő tüzekre jellemző gyors hőmérsékletnövekedéshez való érzékenyebbé tételére szolgáló hőfokozásunkkal kombinálva – azt jelenti, hogy a készülék egyformán érzékeny az EN14604 szabványban meghatározott tüzekre. 
  Nem ez az eset következik be a standard optikai riasztó esetében, amely előfordulhat, hogy nem érzékeli a kisebb részecskeméreteket.

 • A gőz mindig beindítja a riasztót, vagy van egy bizonyos időintervallum, amíg a riasztó a vízgőz miatt még nem kapcsol be?
  A gőz miatt a riasztó nem mindig kapcsol be. A riasztó akkor indul be, amikor a gőz szintje a gyártáskori kalibrációs folyamat időpontjában beállított füst küszöbszintjét meghaladja. Ezeket a küszöbszinteket a tanúsító szervezetek és a bejelentett szervezetek hagyják jóvá.
  A lelógó porcicák aktiválják a riasztót? Ha nem, az érzékelő milyen módon porvédett?
  Az érzékelő por elleni védelme nem megoldható, mivel a füstérzékelőnek nyitva kell lennie ahhoz, hogy a füst bejuthasson a kamrába az érzékelhetőség érdekében. A fentiekkel azonos a válasz. A túlzott pormennyiség hamis riasztást válthat ki. A füstriasztó a kamra funkcióinak gyengülésére vonatkozó értesítésre is képes, tehát ha például túl sok a por a kamrában, ami miatt a szabályszerű működés akadályozott, az egység hibajelzést küld, hogy közölje a végfelhasználókkal, hogy intézkedjenek /cseréljék ki a terméket.

 • Nyitott az érzékelő kamra? Mi történik, ha egy kis bogár vagy muslica belerepül?
  A füstérzékelő kamra nyitva kell, hogy legyen annak érdekében, hogy a füst bejuthasson a kamrába, és észlelhető legyen. Így történik a piacon jelen lévő bármely optikai / többszenzoros optikai füstriasztó esetében. A FireAngel füstriasztó kamra-kialakítása a legszigorúbb szabványoknak felel meg, és oly módon van megtervezve, hogy az átlagos rovarok / bogarak ne tudjanak bejutni. Van esély arra, hogy nagyon kis méretű rovarok / bogarak bejussanak a kamrába, ami az egységnél hibás riasztást válthat ki, de ebben az esetben a piacon kapható bármely optikai riasztóval együttesen.

 • Az ST622 1 LED-del rendelkezik. Az ipari riasztók általában 2 LED-del rendelkeznek. Az ST622 ezek szerint kevésbé hatékony?
  Az ipari / kereskedelmi füstriasztók más európai szabvány, az EN-54 rendelkezései szerint működnek, és az EN-54 szabvány előírásainak teljesítésére vannak megépítve. A FireAngel füstriasztók az EN14604. számú belföldi füstriasztó szabványt követik, és ezen szabvány előírásainak teljesítésére illetve túlteljesítésére vannak megépítve. A szabványok és a szabványokat követő berendezések célja és alkalmazása teljes mértékben különböző. Általánosságban véve az EN14604 szabvány eltérő / alacsonyabb tesztelési követelményszintre összpontosít a házi füstriasztók költséghatékony tömeggyártása érdekében. Az EN-54 szerinti füstriasztó fejekben nincs beépített hangjelző, habár egyes esetekben a házi füstriasztó árának 10-szeresébe vagy akár 20-szorosába kerülnek. Az EN14604 szerinti riasztók nem ajánlottak az EN-54 szerinti füstriasztó fejek pótlására vagy kereskedelmi használatra.

 • Hány átjárót lehet hozzáadni egy felhasználó esetében a Fireangel Pro szoftvernél? Ha többet, mindegyikük képes 50-50 hozzáadott terméket kezelni?
  Nincs határa annak, hogy mekkora számú átjárót lehet hozzáadni egyetlen felhasználóhoz a FireAngel Pro csatlakoztatási alkalmazásnál, és technikailag 49 készülékig az összes átjáró csatlakoztatható (az átjáró 1 készüléknek tekintendő), mindazonáltal nem ajánljuk, hogy egyetlen átjáróhoz 15 riasztónál többet csatlakoztassanak annak érdekében, hogy a hálózat stabilan és rendeltetésszerűen működjön. A 15 elemes hálózat létesítése mellett sűrű háló kialakítását javasoljuk, vagyis hogy mindegyik készülék esetében legyen legalább 3 másik készülék 30 m távolságon belül úgy, hogy közöttük ne legyen semmiféle jelentős akadály (pl. vastag betonfal / fém gerendák / a közelben lévő rádió vagy mobil hálózati adótorony).